Träff med integrationsnätverket

Träff med integrationsnätverket kommer hållas den 7 mars på Länsstyrelsen i Linköping. Vi välkomnar alla föreningar som arbetar med integrationsfrågor eller som önskar göra det till ett möte med inspiration, nulägesrapport och presentation av NAD-projeketet. Kom och...