Träff med integrationsnätverket kommer hållas den 7 mars på Länsstyrelsen i Linköping.

Vi välkomnar alla föreningar som arbetar med integrationsfrågor eller som önskar göra det till ett möte med inspiration, nulägesrapport och presentation av NAD-projeketet. Kom och knyt nya kontakter och gör din förenings röst hörd.

Sista anmälan är 23 februari. Du hittar inbjudan och mer information här.