Allmänna arvsfonden gör en särskild satsning med utlysning av medel för insatser för nyanlända barn och unga, i familj eller ensamkommande:

http://www.arvsfonden.se/node/36514

Arvsfonden har en betydligt bredare definition av nyanlända och beviljar även medel till insatser för asylsökande. Intressant för de organisationer som primärt gör insatser för asylsökande, men även för andra organisationer som vill göra större projekt och insatser för integration.