Norrköpings kommun har avsatt 10 miljoner till föreningslivet att bedriva verksamhet för integration och insatser i flyktingsituationen. Föreningar, organisationer, trossamfund, studieförbund eller idéburet nätverk med samhällsnytta och verksamhet utan ekonomiskt vinstintresse som idé, kan ansöka om medel ur fonden. Läs mer om fonden här.