Den 7 mars hölls en workshop på Länsstyrelsen i Östergötland där projektet NAD presenterades, information delgavs gällande Länsstyrelsen, Bildningsförbunden och Idrottens arbete inom integration.

Under träffen gick vi även igenom olika projekt som de föreningar som var med idag gör samt vad det finns för behov av stöttning.

Framöver kommer nätverket arbeta vidare med att förenkla och knyta kontakter med olika föreningar och myndigheter för att underlätta för idéburen sektor att bedriva integrationsprojekt och arbete av olika slag runt om i Östergötland.