Årsmöte 25 maj

Den 25 maj kl 10.00 håller SE UPP årsmöte i Coompanions lokaler i Norrköping. Du hittar dagordning och kallelse här. Välkomna till årsmöte för SE UPP Dagordning...

SE UPP träffar minister

I april träffade Kajsa Urge, Pia Tingvall och Camilla Carlsson kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och berättade om SE UPP och om NAD-projektet. Ministern var mycket intresserad av projektet, dess fortsatta arbete och framtida resultat. På bilden ser ni...

MUCF ger ut nytt material

MUCF ger ut en ny vägledning för samarbete mellan idéburen och offentlig sektor. ”Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan samhället bli bättre på att ta tillvara på samhällets resurser och nyanländas kompetenser. För att samverkan ska fungera...