MUCF ger ut en ny vägledning för samarbete mellan idéburen och offentlig sektor.

”Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan samhället bli bättre på att ta tillvara på samhällets resurser och nyanländas kompetenser. För att samverkan ska fungera krävs att parterna har kunskap om varandras uppdrag och känner tilltro till varandra.

Dessutom är det bra att veta hur man får till goda samråd och dialogmöten, vilket vägledningen ger konkreta verktyg för. En alltmer vanlig form av samverkan i kommunerna är Idéburet – offentligt partnerskap, IOP, en ömsesidig överenskommelse om att samla gemensamma resurser, till exempel att driva boenden för ensamkommande barn eller att erbjuda fadderverksamhet.”

Du hittar vägledningen här.