Kajsa kommer avsluta sin tjänst som projektledare för NAD-projektet i dagarna och istället tar Ellen Larsson över som projektledare.

Ellen nås på info@seupp.org eller ellen.larsson@seupp.org och telefonnummer 0722 23 82 29