Torsdag 16/2, kl. 18.00 i Kisa bibliotek deltar NAD-projektet vid ett föreningsträff i Kisa som anordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningar är inbjuda för att bland annat få information om kommande föreningsmässa i samband med invigning av kommunens skatepark  (september 2017) samt för att diskutera intresset av att vara med i ett föreningsråd i Kinda.