Nästa styrelsemöte hålls den 14 februari kl 13.00 på ABF Bergslagsgården, Norrköping. Alla medlemsorganisationer (inte bara styrelsen) är välkomna!