Hur kan näringslivet, civilsamhället och den offentliga sektorn bidra till bygget av ett samhälle som inkluderar alla medborgare? Det är temat för Skandias och Region Östergötlands seminarium i Linköping den 15 mars om socialt hållbart värdeskapande.

Datum: Onsdag 15 mars
Tid: 13.00–16.30
Plats: Linköpings Konsert och kongress

OSA Senast fredag 10 mars till 2TBevent@skandia.se
Alla som deltar får boken ”Så mäts social hållbart värdeskapande”. Viktigt att ange 15 mars vid anmälan.