Vårens stora mötesplats för det lokala föreningslivet!

Lördag 1/4 medverkar NAD-projektet vid Motalas föreningsmässa i Motala Sporthall kl. 10-14.
Träffa det lokala föreningslivet och få information om hur din förening kan engagera sig i NAD!