bild inbjudan

Välkommen till en dag där föreningarnas arbete för integration och öppenhet står i fokus!

Föreningslivet har en mycket viktig roll i samhället. Genom föreningsengagemang får vi träffa andra som delar våra intressen, vi lär oss om demokratisk organisering och får kunskap som berikar våra liv. Men föreningsliv är inte lika självklart eller tillgängligt för alla. Hur jobbar vi med integration och inkludering i den egna organisationen och hur öppnar vi upp för nya medlemmar?

Under dagen bjuder vi på inspiration och en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Föreläsaren Ole Guldahl pratar om migration, flykt och asyl och hur man kan samarbeta i den lokala miljön. Han utgår ifrån sina egna erfarenheter utomlands med bland annat Röda Korset och här i Sverige som myndighetschef och samordnare för insatser för asylsökande och personer med permanent uppehållstillstånd.

Vi vill lyfta upp det fantastiska engagemang som finns inom föreningslivet i Norrköping och diskutera hur vi kan bli ännu bättre på att skapa en stad för alla. I en workshop byter vi erfarenheter och kunskap föreningar emellan.

Folksamsalen, Arbetets museum 23 april 2017 kl 10–15. Kostnadsfritt deltagande, vi bjuder på lunch och fika. Max 3 deltagare per förening. Skicka anmälan till ellen.larsson@seupp.org senast 10/4. OBS! Ange namn på förening, antal personer som vill delta och ev specialkost.

Välkommen!

Föreningsträffen anordnas av:
SE UPP! Sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland
ABF Östergötland
SISU/ Östergötlands idrottsförbund
Studiefrämjandet Östergötland
Bred Blick
Arbetets museum
Norrköpings kommun