Skärmavbild 2017-05-24 kl. 12.56.00

Välkommen till informationsmöte om kommande regionala överenskommelseprocessen!

Region Östergötland har sedan länge aviserat att man planerar att genomföra en överenskommelseprocess tillsammans med idéburen sektor/social ekonomi i länet. Denna process är tänkt att sätta gemensamma, jämlika och transparenta riktlinjer för hur samverkan mellan Regionen och idéburen sektor/social ekonomi ska fungera. SE UPP är en stor regional aktör och tar därför ett initiativ till förberedande diskussioner, för att vi inom sektorn ska hinna prata ihop oss och lägga upp en gemensam strategi för det kommande arbetet.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) väntas ta beslut om processen samt tidsplan och finansiering på sitt möte den 7 juni.

Margaret Wandel, ansvarig tjänsteman för social ekonomi/kompetens och företagande och Annika Larsson folkhälsostrateg på Region Östergötland kommer och informerar om beslutet och processen framåt.

Varmt välkommen!
Camilla Carlsson, ordförande

Anmälan senast den 15 juni till ellen.larsson@seupp.org, 072-223 82 29