Vår process för att ta fram en regional Överenskommelse i Östergötland börjar nu närma sig sitt mål.

Det är med stor glädje vi kan välkomna er till en ceremoni för att underteckna den regionala Överenskommelsen mellan Region Östergötland och idéburen sektor. Under festliga former ses vi i Missionskyrkan, tisdagen den 11 december kl 17-19, för att gemensamt underteckna dokumentet.

Det förslag som kommer att tas upp i Regionutvecklingsnämnden (9 oktober) är är en omarbetning av den ursprungliga versionen av den regionala Överenskommelsen efter de synpunkter som inkommit på remissen. Totalt inkom 32 remissvar och arbetsgruppen för Överenskommelsen har tillsammans arbetat med de ändringar som föreslagits.

När Överenskommelsen antagits av Regionutvecklingsnämnden kommer den tas upp av Regionstyrelsen den 17 oktober och därefter av Regionfullmäktige som sammanträder den 20-21 november.

Som vi nämnt tidigare under processen är den regionala Överenskommelsen vi arbetat tillsammans för att ta fram en avsiktsförklaring, med spelregler avseende samverkan mellan Region Östergötland och regionala idéburna organisationer. Formuleringar kring handlingsplan och respektive åtaganden kopplade till Överenskommelsen kommer att behöva processas fram efter undertecknandet.

Ceremonin den 11 december inleder undertecknandet av den regionala Överenskommelsen i Östergötland. Mer information om att ansluta sig till Överenskommelsen kommer på vår webplats inom kort.

https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Samhallsplanering/Overenskommelsen/

Än en gång, varmt välkomna till Missionskyrkan den 11 december kl 17-19!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra White och Göran Denitton, processledare Överenskommelsen
072-518 09 92           070-888 53 44