MUCF ger ut nytt material

MUCF ger ut en ny vägledning för samarbete mellan idéburen och offentlig sektor. ”Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan samhället bli bättre på att ta tillvara på samhällets resurser och nyanländas kompetenser. För att samverkan ska fungera...

Träff med integrationsnätverket

Träff med integrationsnätverket kommer hållas den 7 mars på Länsstyrelsen i Linköping. Vi välkomnar alla föreningar som arbetar med integrationsfrågor eller som önskar göra det till ett möte med inspiration, nulägesrapport och presentation av NAD-projeketet. Kom och...