Föreningsmöte Kisa

Torsdag 16/2, kl. 18.00 i Kisa bibliotek deltar NAD-projektet vid ett föreningsträff i Kisa som anordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningar är inbjuda för att bland annat få information om kommande föreningsmässa i samband med invigning av kommunens...

Cirkusuppsättning söker föreningar

Östgötateatern sätter i höst upp en cirkusföreställning som heter Håll ihop!. De söker nu föreningar som vill vara med och anordna aktiviteter i samband med föreställningen, sälja fika eller på annat sätt få in pengar till sin förening samtidigt som man tillsammans...

SE UPP träffar minister

I april träffade Kajsa Urge, Pia Tingvall och Camilla Carlsson kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och berättade om SE UPP och om NAD-projektet. Ministern var mycket intresserad av projektet, dess fortsatta arbete och framtida resultat. På bilden ser ni...

MUCF ger ut nytt material

MUCF ger ut en ny vägledning för samarbete mellan idéburen och offentlig sektor. ”Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan samhället bli bättre på att ta tillvara på samhällets resurser och nyanländas kompetenser. För att samverkan ska fungera...