Länksida

I Östergötland finns idag flera olika intiativ som rör integrationsfrågor, flyktingsituationen samt idéburen sektor och dess roll i dessa frågor. Här finns en lista på olika sidor som kan vara användbara för att få mer information om och förståelse för det arbete som idag bedrivs och bakgrunden till det.

Det är viktigt att se att alla organisationer och föreningar som arbetar med dessa frågor har en självständighet i sig själva men att de även på olika sätt samarbetar genom nätverk, med kommuner och andra myndigheter och att vi tillsammans blir starkare i arbetet kring integration när vi samarbetar.

Kommunerna skriver information om flyktingsituationen och integration på sina respektive hemsidor. Här kommer ett par exempel men sök på valfri kommun för att hitta mer information.

 

Linköpings kommun

http://www.linkoping.se/stod-omsorg/integration-och-invandring/flyktingsituationen/

http://www.linkoping.se/ideburensektor

Norrköpings kommun

http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/flykting/

http://www.norrkoping.se/organisation/samverkan/civila-samhallet-kommunen/

Motala kommun:

http://www.motala.se/sv/Invanare/Flyktingsituationen/Fragor-och-svar/

Mjölby kommun:

http://www.mjolby.se/27535.html

 

Arbetsförmedlingens arbete med etablering av nyanlända:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Etablering-av-nyanlanda.html

Länsstyrelsens arbete och uppdrag gällande integrationsfrågor:

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/default.aspx

Migrationsverkets arbete och uppdrag gällande den aktuella flyktingsituationen:

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Den-aktuella-flyktingsituationen.html

 

Krisinformation nationellt

https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2015/myndigheternas-samarbete-kring-flyktingsituationen

 

Skånes nätverk för idéburna organisationer:

http://natverket.org

 

Överenskommelsen

http://overenskommelsen.se

 

SE UPP!

www.seupp.org

Du hittar samtliga medlemmar i SE UPP!s nätverk på www.seupp.org/omseupp

 

Linköpings universitet, HELIX:

www.liu.se/helix

 

Ny i Östergötland:

http://www.nyiostergotland.nu/index.htm