NAD

Nätverk

Aktivitet

Delaktighet

Nätverksbyggande och NAD i idéburen sektor

Projektet är ett samarbete mellan offentlig och idéburen sektor. Det handlar om att utveckla en metod där nyanlända erbjuds individanpassade aktiviteter i idéburna organisationer. Projektet syftar även till att skapa ny kunskap om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom etableringsprocessen.

NÄTVERK-AKTIVITET-DELAKTIGHET (NAD)

Att träffa andra människor som man delar intressen med ger bättre hälsa, hjälper till att bygga sociala nätverk och underlättar språkinlärningen. Idéburna organisationer kan erbjuda detta och vara en unik möjlighet för nyanlända att få en snabbare väg in i det svenska samhället. Deltagarna i projektet, som är mellan 18-65 år, är med i en aktivitet som anordnas av en förening eller organisation och på så sätt skapar vi tillfällen för utveckling – för deltagare såväl som för föreningen!

Läs om NAD i Skåne

NAD är en metod som har utvecklats av Partnerskap Skåne och Nätverket Skåne. Läs mer om deras arbete på nätverkets hemsida och få fler idéer på aktiviteter. Vad vill din förening göra inom NAD Östergötland?

Integration i Östergötland

På vår länksida har vi samlat mer information och bra länkar till andra webbsidor som har med integration i Östergötland att göra.

Gå med i en förening

Informationsfilm om föreningslivet i Sverige. A film about associations in Sweden. Materialet framtaget av Se Upp – Sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland med finansiering från Länsstyrelsen Östergötland.

Broschyr om svenskt föreningsliv på de fyra språken engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Broschyren
Ladda ner vår broschyr här!
Här hittar du information om vad projektet innebär och kan ta med den till din förening eller organisation. Kontakta Ellen Larsson för att snabbt få svar på frågor eller bolla idéer kring hur just din förening kan vara med!

Information till deltagare
Vill du vara med som deltagare i NAD-projektet? Här hittar du information om föreningslivet samt intresseanmälan. Informationen finns på språken svenska, engelska, kinesiska, tigrinja, somaliska, spanska, arabiska, persiska och ryska. Ladda ner informationen här.

Att dra igång en NAD aktivitet går till såhär:

Inledande kontakt

Börja med att kontakta Ellen Larsson som är projektledare. Tillsammans börjar ni arbeta fram en idé på vad för aktivitet din förening kan tänkas arrangera. Kanske har ni redan en färdig idé? Kanonbra! Då kör vi igång!

Skriv om er aktivitet!

För att hitta rätt person till er förening behövs bra information om aktiviteten ni tänker arrangera. Uppgifterna används sedan av Arbetsförmedlingen i deras matchning.

Arbetsförmedlingen matchar

När Arbetsförmedlingen får veta vad ni har för aktivitet att erbjuda kan de hitta en person som passar. Detta kan ta olika lång tid men så snart det finns en person kommer du få veta det.

Er aktivitet drar igång!

Aktiviteten ni planerat kan starta! Aktiviteten arrangeras 4-8 gånger, under en begränsad tidsperiod. Det är fritt för föreningen att själva bestämma hur upplägget ska se ut.

För varje person föreningen tar emot kommer 1500 kr betalas ut. Pengarna är dels ett bidrag till verksamheten men också för att införskaffa material som kan behövas för er aktivitet tillsammans

Utvärdering

Efter att era träffar är slut kommer vi utvärdera tillsammans med er som förening och med den som deltagit.

Nyheter

Träff för ideell & idéburen sektor i Vadstena

Vadstena kommun bjuder under 2017 in idéburen och ideell sektor till ett antal träffar med olika teman. Syftet med dessa träffar är att alla ska lära känna varandras verksamheter lite bättre, samt kompetenshöjning. Målet är att utveckla verksamheterna och...

läs mer

Infomöte om kommande regionala överenskommelseprocessen!

Välkommen till informationsmöte om kommande regionala överenskommelseprocessen! Region Östergötland har sedan länge aviserat att man planerar att genomföra en överenskommelseprocess tillsammans med idéburen sektor/social ekonomi i länet. Denna process är tänkt att...

läs mer

Föreningsträff Norrköping

Välkommen till en dag där föreningarnas arbete för integration och öppenhet står i fokus! Föreningslivet har en mycket viktig roll i samhället. Genom föreningsengagemang får vi träffa andra som delar våra intressen, vi lär oss om demokratisk organisering och får...

läs mer

Välkommen till Motala föreningsmässa 2017

Vårens stora mötesplats för det lokala föreningslivet! Lördag 1/4 medverkar NAD-projektet vid Motalas föreningsmässa i Motala Sporthall kl. 10-14. Träffa det lokala föreningslivet och få information om hur din förening kan engagera sig i NAD!

läs mer

Föreningsmässa Mjölby

Lördag 25 mars deltar NAD- projektet på föreningsmässa i Mjölby! Norrgårdens utbildningscentrum kl. 10-14 Möt mångfalden, prova något nytt! Moderator: Johan Birath Fri entré! Fika - endast kontant betalning Vill du bli scout? Lära dig orientering? Eller kanske gå med...

läs mer

Kontakta oss

9 + 1 =

Ellen Larsson

Ellen Larsson

Projektledare/koordinator integration

Ellen arbetar som projektledare och koordinator för integration, där NAD ingår.

ellen.larsson@seupp.org

0722 – 23 82 29

eller fyll i kontaktformuläret för att komma i kontakt med Ellen