Den sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland

I SE UPP samarbetar vi för att beskriva, utveckla och stimulera den sociala ekonomin och dess:

  • betydelse för lokal och regional tillväxt,
  • förmåga att stimulera till nyföretagande,
  • skapa nya arbetstillfällen och att integrera nya grupper på arbetsmarknaden.

 

Vi är en samordnande kraft på lokal och regional nivå som på olika sätt arbetar för att stärka den sociala ekonomins konkurrenskraft.Som medlem i SE UPP får ni tillgång till ett stort nätverk inom den sociala ekonomin – det betyder nya kontakter och nya möjligheter! Vi tror inte att ensam är stark. Istället tror vi på att samla resurser och kompetenser i ett partnerskap och tillsammans lösa problem som en ensam aktör inte kan lösa. Det kan handla om sysselsättning, social integration, jämställdhet, ekologisk hållbarhet med mera.

Det här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemmar:

  • tillgång till ett helt nytt nätverk – vi representerar 40 % av länets befolkning!
  • möjlighet att delta som samarbetspartner i våra projekt
  • kompetensutveckling inom en mängd olika områden

Nyheter från SE UPP:

Inbjudan undertecknande av den regionala Överenskommelsen

Vår process för att ta fram en regional Överenskommelse i Östergötland börjar nu närma sig sitt mål. Det är med stor glädje vi kan välkomna er till en ceremoni för att underteckna den regionala Överenskommelsen mellan Region Östergötland och idéburen sektor. Under...

läs mer

Träff för ideell & idéburen sektor i Vadstena

Vadstena kommun bjuder under 2017 in idéburen och ideell sektor till ett antal träffar med olika teman. Syftet med dessa träffar är att alla ska lära känna varandras verksamheter lite bättre, samt kompetenshöjning. Målet är att utveckla verksamheterna och...

läs mer

Infomöte om kommande regionala överenskommelseprocessen!

Välkommen till informationsmöte om kommande regionala överenskommelseprocessen! Region Östergötland har sedan länge aviserat att man planerar att genomföra en överenskommelseprocess tillsammans med idéburen sektor/social ekonomi i länet. Denna process är tänkt att...

läs mer

Föreningsträff Norrköping

Välkommen till en dag där föreningarnas arbete för integration och öppenhet står i fokus! Föreningslivet har en mycket viktig roll i samhället. Genom föreningsengagemang får vi träffa andra som delar våra intressen, vi lär oss om demokratisk organisering och får...

läs mer

Välkommen till Motala föreningsmässa 2017

Vårens stora mötesplats för det lokala föreningslivet! Lördag 1/4 medverkar NAD-projektet vid Motalas föreningsmässa i Motala Sporthall kl. 10-14. Träffa det lokala föreningslivet och få information om hur din förening kan engagera sig i NAD!

läs mer

Våra medlemsorganisationer

I SE UPP! finns följande organisationer och föreningar representerade