Projekt

Integration

Aktivitet

Delaktighet

Gå med i en förening

Detta är ett informationsmaterial för alla er som har kontakt med asylsökande och nyanlända! Materialet handlar om föreningslivet i Sverige och finns tillgängligt på de fyra språken engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Syftet med materialet är att på ett enkelt sätt ge en introduktion till en viktig del av det svenska samhället och de positiva följder som engagemang i föreningslivet kan ge i form av till exempel snabbare språkinlärning, socialt nätverkande och ökat välbefinnande.

Vi vill gärna att filmen och broschyrerna (som innehåller samma information) sprids och används av alla som kan ha användning av materialet i sina verksamheter eller i sin vardag. Förhoppningen är att fler med hjälp av materialet kan få upp ögonen för föreningsengagemang och att föreningslivet kan nå ut till fler!

Ett första Informationsmaterial Informationsfilm om föreningslivet i Sverige. A film about associations in Sweden. Materialet framtaget av Se Upp – Sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland med finansiering från Länsstyrelsen Östergötland.

Broschyr om svenskt föreningsliv på de fyra språken engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Nätverksbyggande & NAD i idéburen sektor
– ett projekt om att mötas

När du kommer som ny till en svensk stad kan det ofta vara svårt att förstå var alla människor håller hus. Folk möts kanske inte ute på gator och torg, utan håller sig inne och umgås med personer de redan känner. Kan du dessutom inte språket eller känner dig vilsen kring de kulturella koderna kan det vara en ännu större utmaning att träffa nya människor.

Ett vanligt sätt att umgås och träffa nya människor i Sverige är genom föreningslivet. Där kan du tillsammans med andra göra något du tycker är roligt, samtidigt som du kan finna vänner, lära dig nya saker och få kontakter som kan leda vidare in i arbetslivet. Projektet Nätverksbyggande & NAD i idéburen sektor syftade till att skapa vägar in i föreningslivet för människor som inte tidigare varit aktiva eller kanske ens visste vad en förening är för något. Projektet ägdes av Norrköpings kommun i samarbete med SE UPP! Sociala ekonomins utvecklingspartnerskap och finansierades av Länsstyrelsen Östergötland.

2015 startade projektet Idéburen sektor skapar integration med syfte att stötta processen att skapa nya mötesplatser och underlätta för nyanlända att ta del av det rika föreningsliv som finns i Östergötland. Detta genom att skapa nätverk med organisationer och föreningar som arbetar eller vill arbeta med integrationsfrågor samt genom att starta ett pilotprojekt med NAD– metoden som grund.

Med erfarenheter och reflektioner från detta projekt startade följande år projektet Nätverksbyggande & NAD i idéburen sektor. Syftet med projektet var att utveckla en metod där nyanlända erbjuds individanpassade aktiviteter i idéburna organisationer samt att skapa ny kunskap om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom integrationsområdet. Projektet bestod i huvuddel av två olika delar – Utveckling av NAD-metoden samt Mobilisering av föreningslivet.

Läs mer om projektet i rapporten.

Broschyren
Ladda ner vår broschyr här! Den användes under projektet för att sprida information om vad projektet innebar och hur föreningarna kunde delta.

Information till deltagare
Här hittar du den information vi gav till deltagare om föreningslivet samt intresseanmälan. Informationen är på språken svenska, engelska, kinesiska, tigrinja, somaliska, spanska, arabiska, persiska och ryska. Ladda ner informationen här.

Tidigare event

Träff för ideell & idéburen sektor i Vadstena

Vadstena kommun bjuder under 2017 in idéburen och ideell sektor till ett antal träffar med olika teman. Syftet med dessa träffar är att alla ska lära känna varandras verksamheter lite bättre, samt kompetenshöjning. Målet är att utveckla verksamheterna och...

läs mer

Infomöte om kommande regionala överenskommelseprocessen!

Välkommen till informationsmöte om kommande regionala överenskommelseprocessen! Region Östergötland har sedan länge aviserat att man planerar att genomföra en överenskommelseprocess tillsammans med idéburen sektor/social ekonomi i länet. Denna process är tänkt att...

läs mer

Föreningsträff Norrköping

Välkommen till en dag där föreningarnas arbete för integration och öppenhet står i fokus! Föreningslivet har en mycket viktig roll i samhället. Genom föreningsengagemang får vi träffa andra som delar våra intressen, vi lär oss om demokratisk organisering och får...

läs mer

Välkommen till Motala föreningsmässa 2017

Vårens stora mötesplats för det lokala föreningslivet! Lördag 1/4 medverkar NAD-projektet vid Motalas föreningsmässa i Motala Sporthall kl. 10-14. Träffa det lokala föreningslivet och få information om hur din förening kan engagera sig i NAD!

läs mer

Föreningsmässa Mjölby

Lördag 25 mars deltar NAD- projektet på föreningsmässa i Mjölby! Norrgårdens utbildningscentrum kl. 10-14 Möt mångfalden, prova något nytt! Moderator: Johan Birath Fri entré! Fika - endast kontant betalning Vill du bli scout? Lära dig orientering? Eller kanske gå med...

läs mer

Kontakta oss

2 + 3 =